FAQ - Preguntes freqüents

Com descarregar o visualitzar llibre electrònic.

Procés de compra de Ebooks.

Detall del procés de compra.
 1. Visiti la llibreria en l'adreça libreria.tirant.com
 2. Una vegada escollit l'exemplar que desitja, faci clic a afegir a la cistella..
 3. Repeteixi l'operació anterior per a cadascun dels articles en els quals estigui interessat.
 4. Una vegada hagi finalitzat d'afegir títols a la seva cistella, faci clic en l'opció pagar.
 5. Registri's en cas necessari.
 6. Especifiqui l'adreça de facturació i faci clic a continuar.
 7. Si les dades són correctes, faci clic a continuar.
 8. Clicke a enviar comanda: Aquesta acció li dóna accés al tpv virtual connectat amb el banc emissor de la seva targeta de crèdit. Recordi prémer a tornar al comerç perquè l'operació finalitzi correctament.
 9. Comprovi la seva email i verifiqui el justificant de l'operació.
 10. Un cop realitzada la descàrrega del llibre electrònic aquest passarà a ser propietat del client pel que no s'acceptaran devolucions d'aquest producte.
 • Per a més detall descarregar document explicatiu del procés de compra i descàrrega.

Llibre Electrònic. Disponible en versió pdf drm Disponible en versió epub

Especificacions tècniques.
 • Permet visualització en qualsevol dispositiu que admeti Adobe DRM, tant ordinadors com a dispositius mòbils.
 • No permet còpia.
 • Permet la impressió de 10 pàgines cada hora amb una limitació de resolució màxima de 300 dpi.
 • Permet la descàrrega fins en sis dispositius diferents (ordinadors, tablets, smart phones, ..)..
Dispositius mòbils.
Els ebooks es poden visualitzar en dispositius mmòbils, smart phones, tablets, etc, usant qualsevol app del mercat que suporti el drm de Adobe, disponibles tant en apple store i play store de android, com per exemple:
 • Bluefire reader
 • Txtr
 • Aldiko

Lectura al núvol.

Els llibres electrònics de l'editorial Tirant lo Blanch a més de la descàrrega tindran l'opció de lectura al núvol. Tan sols cal accedir al compte i tant en el detall de la comanda com en els meus llibres i punxar en lectura al núvol. Lectura en la núvol

Adobe ID: Preguntes freqüents.

Què és Adobe ID?
És la seva identitat dintre d'Adobe.com. Està composta per la seva adreça de correu electrònic i la seva contrasenya,identificant-li unívocament i permetent-li l'accés als diferents continguts del domini (seguiment de comandes, actualitzacions de software, etc).
Com obtinc el meu ADOBE ID?
Simplement haurà d'emplenar el formulari d'inscripció, proporcionant la seva email i contrasenya. Per a obtenir el seu ADOBE ID, dirigeixi's aquí.

Adobe® Digital Editions: Preguntes freqüents.

Què és Adobe® Digital Editions?
Digital Editions es una aplicació RIA (Rich Internet Application) desenvolupada específicament per a facilitar la publicació digital. Ofereix un mecanisme simple per a l'adquisició, gestió i lectura de eBooks i altres tipus de publicacions digitals.
Puc descarregar la meva eBook en diferents equips?
Si. Per a això haurà de disposar del seu Adobe ID, i identificar-se amb ella en cadascun dels equips o dispositius en els quals desitgi consultar el seu eBook.
He d'estar connectat per a usar Digital Editions?
No. La connexió és únicament necessària per a la instal·lació de Digital Editions i la adquisició de eBooks. Una vegada instal·lat i adquirits els eBooks, vostè podrà utilitzar Digital Editions offline. Per altra banda, si té Adobe Reader® 8 o Acrobat® 8 instal·lat i intenta obrir un dels seus eBooks PDF, serà redirigit a la pàgina de Digital Editions. Per a evitar aquest comportament, ha de llançarDigital Editions i obrir els seus eBooks PDF des del panell de la aplicació.
En qué es diferencia ADOBE Digital Editions d'Adobe Reader i Acrobat?
 • Adobe Reader és una aplicació per al visionat i impressió de documents PDF. Addicionalment, proporciona funcionalitats tals com integració amb aplicacions ofimàtiques, formularis interactius, signatura digital, etc. Com resultat, i a causa de la seva complexitat i grandària, no constituïx una aplicació òptima per al consum de eBooks.

 • Acrobat comparteix l'arquitectura software amb Reader, proporcionant una solució per a la creació i manipulació integral de documents PDF.

 • Adobe Digital Editions és una solució lleugera i específica per a la gestió de eBooks.

És Digital Editions una aplicació basada en Adobe AIR?
En la versió actual, no. Digital Editions és una aplicació RIA construïda en base de l'Adobe Technology Platform, que inclou Adobe Flash® Player 9 i Flex® 2. AIR, és un entorn d'execució multiplataforma que permet la instalació d'aplicacions d'escritori desenvolupadess amb tecnologies web com HTML, JavaScript i Flash. En el futur, Adobe espera que Digital Editions utilitzi AIR.
Amb quins dispositius és compatible?

Digital Editions suporta el lector Sony® Reader PRS-505. Per aixó, haurà d'instalar el firmware updater i l'última versió de la Sony eBook Library des de la pàgina del producte: Sony® Reader PRS-505 . Si desitja obtenir ajuda referent a l'ús de Digital Editions amb el lector PRS-505, accedeixi a la pàgina d'ajuda de Adobe Digital Editions.

En quins idiomes està disponible?
En l'actualitat, existeixen versions en Anglès, Francès i Alemany.
Quins formats suporta?
De moment estan suportats PDF/A i EPUB.
Requisits del sistema.

Els requisits mínims per a executar Adobe® Digital Editions són.

Windows:

 • Microsoft® Windows® 2000 amb Service Pack 4, Windows XP amb Service Pack 2, o Windows Vista® (Home Basic 32-bit y Business 64-bit)

 • Processador Intel® Pentium® 500MHz

 • 128MB de RAM

 • Resolució mínima: 800x600

Mac

PowerPC

 • Mac OS X v10.4.10 o v10.5

 • Processador PowerPC® G4 o G5 500MHz

 • 128MB de RAM

Intel®

 • Mac OS X v10.4.10 o v10.5

 • Processador 500MHz

 • 128MB de RAM

Supported browsers and Adobe Flash versions

Windows

 • Microsoft Internet Explorer 6 o 7, Mozilla Firefox 2

 • Adobe Flash® Player 7, 8, o 9 (Windows Vista requereix Flash 9.0.28)

Mac

 • Apple Safari 2.0.4, Mozilla Firefox 2

 • Adobe Flash Player 8 o 9

Resolució de problemes.

Obtinc un dels següents errors: "Error getting license" o "License fulfilled by a different user"
Activi el Adobe ID. aquest procés en un equip diferent al que està utilitzant ara, asseguri's d'utilitzar el mateix Adobe ID que va emprar la primera vegada.
Error #2038 en Adobe Digital Editions.
Si es produïx el següent missatge d'error:
IOError on local file open Path: C:\Documents and Settings\Name\My Documents\My Digital Editions\ebook_title.pdf Event Detail: Error #2038 --- end ---	
És possible que obtingui l'anterior missatge d'error per dos motius:
 1. El seu eBook no es troba en la carpeta My Digital Editions situada en Els meus Documents (My Documents). En aquest cas, elimini el eBook de la seva biblioteca en Digital Editions:
  1. Faci clic en Library.Això li durà a la vista Library.
  2. Seleccioni el títol desitjat.
  3. Faci clic en Delete.
 2. És possible que Adobe Digital Editions trobi problemes si les seves carpetes contenen caràcters no anglesos. Renómbrelos si escau.
Obtinc el següent missatge d'error: "Your Adobe software could not be activated. A bad session ID was used in the header."
Tanqui l'aplicació i execútela novament. Si el problema persisteix, intenti descarregar el eBook una altra vegada.
Obtinc el següent missatge d'error: "None of the requested vouchers could be obtained", "Content type not acceptable", "Adobe DRM client error 706/422/810"
Existeixen diverses causes relacionades amb aquest problema:
 1. La carpeta Arxius temporals d'internet està plena: Adobe Digital Editions utilitza aquesta carpeta per a copiar els eBooks a la carpeta My eBooks/My Digital Editions després de la descàrrega. Si aquesta carpeta s'ompli, la mateixa no podrà ser completada. Per a solucionar aquest problema, segueixi els següents pasos:
  1. En Internet Explorer faci clic a Eines.
  2. Seleccioni l'opció Opcions d'Internet.
  3. Haga click en Arxius Temporals d'Internet.
  4. Faci clic a Eliminar arxius.
  5. Intenti descarregar el eBook de nou.
 2. Pop-up blockers: Deshabiliti temporalment qualsevol eina de bloqueig de Pop-ups. En l'actualitat, molts navegadors disposen d'eines anti Pop-up, pel que haurà de deshabilitar-les també.
 3. Acceleradors d'internet: Deshabiliti qualsevol aplicació d'aquest tipus si disposa d'elles.
A l'executar Adobe Digital Editions no apareix cap eBook.
 1. La carpeta Arxius temporals d'internet està plena: Adobe Digital Editions utilitza aquesta carpeta per a copiar els eBooks a la carpeta My eBooks/My Digital Editions després de la descàrrega. Si aquesta carpeta s'ompli, la mateixa no podrà ser completada. Per a solucionar aquest problema, segueixi els següents pasos:
  1. En Internet Explorer faci clic en Eines.
  2. Seleccioni l'opció Opcions d'Internet.
  3. Faci clic a Arxius Temporals d'Internet.
  4. Faci clic a Eliminar arxius.
  5. Intenti descarregar el eBook de nou.
 2. No ha activat Adobe Digital Editions: Per a això, visiti la web d'activació d'Adobe.
 3. El seu fitxer ETD no s'obre:
Obtinc el següent missatge d'error: "This document can not be opened because ownership can not be established on this computer".
Aquest problema pot aparèixer:
 1. Al reinstal.lar el software Adobe.
 2. Si tractem de consultar el eBook en un equip diferent d'aquell en el qual va ser descarregat, i a l'activar-lo s'ha utilitzat un Adobe ID distint en cada cas.
Per a evitar l'aparició d'aquest problema, asseguri's d'utilitzar sempre el mateix Adobe ID per a activar i consultar els documents.
Apareix el següent missatge d'error: "There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired.".
Aquest problema apareix quan no té el software adequat per a llegir els seus eBooks. A partir de la versió 8 de Reader, Adobe va canviar el seu sistema de eBooks, de manera que només puguin ser consultats mitjançant Adobe Digital Editions.