Promocions exclusives para clients

Revista Xurídica Galega Nº 74 2016

Recomanar a un amic Afegir als meus llibres
En paper:
Sortida en 1 setmana
29,00 € 27,55 € (Descompte -5.0%)
Consultar disponibilitat en tendes
Llibre electrònic*:
Disponible en versió pdf drm Disponible en versió epub Disponible lectura nube
18,00 €
*Per a visualitzar els llibres electrònics ha de tenir instal·lat Adobe Digital Edition en el seu equip. Per a conèixer més premi aquí.


ÍNDICE COLABORACIÓNS ? CONSENTIMIENTO INFORMADO E INSTRUCCIONES PREVIAS SOBRE CUIDADOS Y TRATAMIENTOS DE LA SALUD. Reflexiones sobre la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Galicia, por Pablo Pazos Otero............ 9 ? UNA REFORMA PENAL INNECESARIA, DESENFOCADA Y DISFUNCIONAL, por José Luis Ramírez Ortiz............................................................................ 35 COMENTARIOS XURISPRUDENCIA CIVIL ? MATRIMONIO. EFECTOS COMÚNS Á NULIDADE, SEPARACIÓN E DIVORCIO. CARGAS DO MATRIMONIO, por Ángel Luis Rebolledo Varela........................ 55 ? MANDATO. REVOGACIÓN. PROTECCIÓN DE TERCEIROS DE BOA FE, por José Luis Seoane Spiegelberg................................................................................. 60 ? PROCEDEMENTO DO ARTIGO 41 DA LEI HIPOTECARIA. LEXITIMACIÓN ACTIVA. OBXECTO, por José Luis Espinosa de Soto....................................... 64 ? PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN. DESPACHO DA EXECUCIÓN. TÍTULO EXECUTIVO, por José Luis Espinosa de Soto................................................. 70 ? COMPRAVENDA CIVIL. OPCIÓN DE COMPRA. RESOLUCIÓN, por José Manuel Busto Lago...................................................................................................... 76 ? CONTRATOS BANCARIOS. COMISIÓNS, por Manuel Angel Pereira Costas.... 84 ? SUCESIÓN HEREDITARIA. SUCESIÓN TESTAMENTARIA. LEGADOS, por Marta Carballo Fidalgo.............................................................................................. 100 ? MATRIMONIO. EFECTOS COMÚNS Á NULIDADE, SEPARACIÓN E DIVORCIO. PENSIÓN POR ALIMENTOS A PROL DOS FILLOS DO MATRIMONIO, por Ana Díaz Martínez.................................................................................................. 105 ? CONSUMIDORES E USUARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS, por Diego Gutiérrez Alonso............................................................................................................. 115 MERCANTIL ? CONTRATO DE AXENCIA. INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA, por Elena Salgado André.............................................................................................................. 124 ? CONCURSO DE ACREDORES. FASE DE CONVENIO. OPOSICIÓN Á APROBACIÓN DE CONVENIO, por José María Blanco Saralegui................................... 129 ? CONCURSO DE ACREDORES. ACCIÓNS DE REINTEGRACIÓN, por Alberto García Pombo................................................................................................. 135 PENAL ? APROPIACIÓN INDEBIDA. DOUTRINA XERAL, por Xermán Varela Castejón.. 142 ? DELITO DE INCENDIO. ELEMENTOS DO TIPO, por Álvaro García Ortiz.......... 156 ? UN CONCEPTO EN EXTREMO PELIGROSO, por Salvador Camarena Grau..... 170 6 ÍNDICE SOCIAL ? PRESTACIÓN DE INVALIDEZ. RESPONSABILIDADE NO PAGO. PROBA DAS COTIZACIÓNS. RETROACTIVIDADE DA REVISIÓN, por Fernando Cabezas.... 180 ? REINTEGRACIÓN DE GASTOS MÉDICOS. URXENCIA VITAL. EXISTENCIA, por Marta Fernández Prieto................................................................................... 185 ? RESPONSABILIDADE DO FOGASA. EMPRESA EN CONCURSO, por Alexandre Pazos Pérez..................................................................................................... 193 ? RESPONSABILIDADE DO FOGASA. EMPRESA EN CONCURSO, por Francisco Fernández Prol................................................................................................ 197 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ? A EXTENSIÓN DOS EFECTOS DA SUSPENSIÓN OBTIDA EN VÍA ECONÓ- MICO-ADMINISTRATIVA AO PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: REQUISITOS DE APLICACIÓN DO ART. 233.8 LXT E EFECTOS DA FALTA DE COMUNICACIÓN Á ADMINISTRACIÓN DA INTERPOSICIÓN DO RECURSO, por Saray Rodríguez Losada........................................................................... 205 ? DEREITOS FUNDAMENTAIS E LIBERDADES PÚBLICAS. DEREITOS COMPRENDIDOS. IGUALDADE ANTE A LEI (ART. 14 CE) DEREITO Á TUTELA EFECTIVA DE XUÍCES E TRIBUNAIS. (ART. 24.1 CE). PROTECCIÓN. XURISDICIONA, por Luís Villares Naveira........................................................................................ 211 ? SOLO E ORDENACIÓN URBANA E MEDIO NATURAL. COSTAS. EDIFICACIÓN NA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE E SANCIONADOR. COMPETENCIA DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO, por Agustín Ramos Martín.................................................................................... 218 ? TRANSMISIÓNS EFECTUADAS EN DOCUMENTO PRIVADO, EN RELACIÓN COA DETERMINACIÓN DA BASE IMPOÑIBLE E A LIQUIDACIÓN PROVISIONAL NO ITP, por Ana M. Pita Grandal........................................................................... 232 ? DEREITOS FUNDAMENTAIS DOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. DEREITO Á INTEGRIDADE FÍSICA, DEREITO Á IGUALDADE DE TRATO E DEREITO Á EDUCACIÓN, por Carmen Bouso................................... 239 PROCESUAL PENAL ? PROBA. RECOÑECEMENTO E IDENTIFICACIÓN DO IMPUTADO. RECOÑECEMENTO FOTOGRÁFICO, por José Luis Ramírez Ortiz...................................... 244 ? PROBA. INFORMES E DITAMES PROCESUAIS, por María Calvo López.......... 251 PROCESUAL CIVIL ? COMPETENCIA DE XUÍCES E TRIBUNAIS. COMPETENCIA OBXETIVA. DO XULGADO DO MERCANTIL, por Esther Pillado González................................ 262 ? DEREITOS FUNDAMENTAIS E LIBERDADES PÚBLICAS. DEREITO A UTILIZAR OS MEDIOS DE PROBA PERTINENTES, por María Jesús Sarabia García........ 270 ? PROBA. MEDIOS PROBATORIOS. DOCUMENTOS, por Pablo Grande Seara..... 277 ÍNDICE 7 DOUTRINA DA DXRN ? NUNHA ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE OBRA NOVA POR ANTIGÜIDADE NON É PRECISO ACREDITAR A PRESCRICIÓN DA INFRACCIÓN URBANÍSTICA SENÓN MÁIS BEN O TRANSCURSO DO PRAZO ESTABLECIDO NA LEI PARA A PRESCRICIÓN DA ACCIÓN TENDENTE Á REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA................................................................................................. 289 ? NUN AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE ACHEGA QUE NON É EN DIÑEIRO, A ANTIGÜIDADE DE DOUS MESES COMO MÁXIMO EN RELACIÓN COA DATA DA ESCRITURA É PREDICABLE, NON RESPECTO DA DATA DOS DEPÓSITOS BANCARIOS, SENÓN DA PROPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA....................... 292

Introduir comentari
Llibres escrits per
Si no es carreguen automàticament els resultats, premeu aqui per carregar