Llibreria Tirant lo Blanch - ¿Qui som?

UNA EMPRESA DEDICADA AL MÓN DEL LLIBRE

Tirant lo Blanch neix fa 25 anys a València com a llibreria al carrer Arts Gràfiques, 14. Avui és una empresa que disposa de tres llibreries i una de les més importants editorials especialitzada en ciències socials.

LA LLIBRERIA VIRTUAL

Amb aquesta llibreria volem oferir un servei clarament diferenciat de la resta dels nostres competidors. En primer lloc hem tractat d'oferir la millor tecnologia disponible per posar-la a l'abast dels nostres clients; d'aquesta manera, la rapidesa i confidencialitat de les dades que ens dones està completament garantida, la cerca de títols es facilita al màxim, amb la possibilitat de buscar-los mitjançant qualsevol paràmetre i de diverses formes, els índexs de classificació propis augmenten les possibilitats de cerca... Però potser la cosa més important siga el nostre servei com a llibreters, amb el qual veuràs que en 24 hores rebràs al teu domicili qualsevol llibre disponible, ens pots demanar qualsevol llibre encara que no estiga visible a la pantalla, la selecció dels llibres incorporats a la llibreria està realitzada de forma professional, etc. Una llibreria virtual feta per llibreters, però que incorpora les noves tecnologies per a satisfer més encara al client.

LES NOSTRES LLIBRERIES

La llibreria és la nostra activitat originària. Actualment en són tres, les llibreries obertes al públic, totes tres a València. Al carrer Arts Gràfiques 14, baix dreta, està la més antiga d'elles. Té 200 metres de sala de vendes, amb una forta especialització en Humanitats i Ciències Socials. Al carrer Gravador Esteve 5, trobaràs la nostra segona llibreria, especialitzada fonamentalment en temes jurídics per a professionals. I a Raimon Llull 31 està la tercera llibreria, amb continguts de Dret, Economia i Arquitectura. Les llibreries estan ateses per personal qualificat, estan completament informatitzades i ofereixen una amplia varietat de serveis al client que bàsicament són: importació, realització de concursos i preparació de pressupostos d'entitats públiques o privades, informació de fons a qualsevol client que ho sol·licite sobre qualsevol matèria disponible, subscripcions a revistes, enviament dels llibres a qualsevol punt d'Espanya o l'estranger, tant per correu com per servei urgent, etc...
Estem a:


Tirant lo Blanch llibres
Artes gràfiques 14, Baix dreta
Tels. 0034-963610048/50
Fax. 0034-963694151
46010 València

Gravador Esteve, 5
Tels. 0034-963749840
Fax. 0034-963341835
46004 València

Raimon Llull 31, baix esquerra
Tels. 0034-963890261
Fax. 0034-963890262
46021 València

Ciudad de la Justicia 
Av.del Saler, 14 
Tels. 0034-963504047 
Fax. 0034-963504046 
46013 Valencia 

Libros TLB SL CIF B-46961389

Librería Tirant lo Blanch SL CIF B- 46091179

Inscrita al Registre d'Empreses de Venda a Distància amb el número d'identificació registral: 2003/0390/10/46/8/V

E-mails:
tlb@tirant.es o atencioncliente@tirant.es

25 ANYS D'ESPECIALITZACIÓ

Com a editorial publica 200 llibres anuals, disposant d'un fons editorial de vora 1.000 títols distribuïts en 28 col·leccions, a les quals hi escriuen més de 1.000 autors. Va començar inicialment com una editorial estrictament jurídica, i és a aquest camp on s'hi ofereix la major quantitat de títols publicats.

Com a editorial de Dret no hi ha cap matèria que no haja tractat. Totes les especialitats jurídiques són objecte de l'interès de l'editorial, oferint-hi a totes elles llibres interessants per al lector, sense oblidar les ciències afins, com la Criminologia i la Criminalística, que compten amb una selecció amplia i escollida de llibres. D'altra banda, abordem pràcticament tots els tipus de publicacions necessàries per al desenvolupament integral de les ciències jurídiques. D'aquesta manera, les nostres col·leccions compten amb manuals de totes les disciplines jurídiques: texts legals, monografies, formularis, tractats, comentaris legislatius, col·leccions de monografies especialitzades (Delictes, Dret Laboral, Financer, Privat, Administratiu...). I últimament també hem incorporat els CD's al nostre catàleg.

Però com a editorial integral en ciències socials, l'economia, la sociologia, la ciència política, les polítiques de benestar social, i últimament les humanitats, s'han incorporat amb força al nostre fons editorial, disposant d'una gran varietat de llibres d'interès per als especialistes en les respectives matèries.